نویسنده = فاطمه حسن نژاد
تعداد مقالات: 1
1. سلول های خورشیدی گامی بزرگ در جهت بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 84-96

فاطمه حسن نژاد؛ لیلا ناجی