نویسنده = امیرحسین خلیلی گرکانی
تعداد مقالات: 2
1. اولویت بندی نیروگاه های حرارتی دارای قابلیت بازیافت CO2 در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 20-30

امیرحسین خلیلی گرکانی


2. چشم‌انداز روش‌های کنترل آلاینده‌های دودکش نیروگاه‌های سوخت فسیلی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 16-31

امیرحسین خلیلی گرکانی