نویسنده = علی پورجوادی
تعداد مقالات: 1
1. گرافن سه بعدی: کاربردها و روشهای ساخت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-15

امید علی زاده؛ سید حمیدرضا مداح حسینی؛ علی پورجوادی