نویسنده = حسین فرهنگیان
طراحی، سنتز و برهمکنش DNA با والین از کمپلکس پالادیوم فندایون

دوره 3، شماره 3، آذر 1400، صفحه 64-73

حسین فرهنگیان؛ علی نعمتی خراط


مبانی و اصول دوازده‌گانه شیمی سبز

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 70-77

حسین فرهنگیان