نویسنده = ������ ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد مایعات یونی سازگار با محیط زیست در بهبود خواص نفت خام و گاز طبیعی: مطالعه موردی میدان گازی پارس جنوبی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 81-99

عباس هاشمی زاده؛ یاسین خلیلی؛ فاطمه ایل سعادتمند