نویسنده = افسانه ملاحسینی
تعداد مقالات: 1
1. آموزشی بر مایعات یونی؛ بررسی خصوصیات و آینده آنها

دوره 3، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 53-60

مجتبی ساسانی؛ افسانه ملاحسینی