نویسنده = ندا گیلانی
تعداد مقالات: 1
1. مروری برکاربرد فوتوکاتالیست TiO2 و ZnO بر پایه زئولیت به منظور حذف رنگ و آنتی بیوتیک از آب

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 21-48

سمیرا فلاح دوست؛ احمد دادوند کوهی؛ ندا گیلانی