نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه روشها و معرفی ترکیبات جدید جهت یخ زدایی و ممانعت از بروز یخ زدگی معابر و تاثیر آنها بر محیط زیست

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 143-156

ایوب بازگیر؛ سمیه حیدری؛ سید حسن موسوی