نویسنده = علی نعمتی خراط
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، سنتز و برهمکنش DNA با والین از کمپلکس پالادیوم فندایون

دوره 3، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 64-73

حسین فرهنگیان؛ علی نعمتی خراط