کلیدواژه‌ها = سرطان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیشرفت های اخیر در زمینه ترکیبات طبیعی موجود در عمق دریا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-60

فاطمه عبدی؛ شهرزاد جوانشیر