کلیدواژه‌ها = کنترل آلاینده‌ها
تعداد مقالات: 1
1. چشم‌انداز روش‌های کنترل آلاینده‌های دودکش نیروگاه‌های سوخت فسیلی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 16-31

امیرحسین خلیلی گرکانی