کلیدواژه‌ها = فیلم‌های نازک
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر ساختار، روش‌های استخراج وکاربرد فیلم‌های نازک و هیدروژل‌های سوپرامولکول کاراگینان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 41-62

اکبر میرزایی؛ مریم اسم خانی؛ شهرزاد جوانشیر