کلیدواژه‌ها = مواد فعال سطحی زیستی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مواد فعال سطحی زیستی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 100-119

مصطفی غفوری گوراب؛ حسین غفوری؛ شهرزاد جوانشیر