کلیدواژه‌ها = تکنیک های نانوریزپوشانی
تعداد مقالات: 1
1. نانوریزپوشانی سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی برای مصارف کشاورزی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 120-142

مینا کردحیدری؛ سید مهدی جعفری؛ الهام اسدپور