دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مروری بر استفاده از گلیسرول: پتاسیم‌کربنات بعنوان حلال اتکتیک مناسب در سنتز ترکیبات آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

محمدرضا مقدم منش؛ سارا حسین زادگان


3. مدلسازی و همبستگی هدایت گرمایی سردکننده های R123،R142b وR152a در چگالی های پایین و متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

پریسا نصیری پور؛ طیبه حسین نژاد


4. سنتز مشتقات بیس (4-آمینو-2H-کرومن-2-اون) کاتالیز شده با کولین کلرید/اگزالیک اسید (ChCl/Oxa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

مسعود مختاری؛ مهدیه فروغی کلدره؛ محمد نیک پسند


5. تأثیر مشخصات بستر بر کارایی کاتالیست‌های ناهمگن فسفومولیبدیک اسید تثبیت شده روی نانوکاربید بور و سیلیکای متخلخل SBA-15 در اکسایش دی بنزوتیوفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

اعظم اکبری؛ الهام پیله فروشان؛ محمدرضا امیدخواه


6. بررسی واکنش ترکیبات دارای متیلن فعال با مشتقات آلوکسان در آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

محمدباقر تیموری؛ سیما سالاروندیان


7. مرور سیستماتیک نقش رویکردهای نوین مدیریت پسماند حاصل از حفاری چاه‎های نفت و گاز در کاهش آلاینده‌های محیط‌زیست.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

یاسین خلیلی؛ عباس هاشمی زاده؛ سحر اکبرزاده


8. سنتز، شناسایی ساختارهای بنزن سولفونامیدهای جدید دارای 4-(4-آریلیدن -1اچ-پیرازولون) و بررسیخواص ضد باکتریایی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

,وحید علیمردانی؛ عباس رحمتی؛ فرحنوش دوستدار؛ علی هاشمی