دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

ساخت و شناسایی ترکیب هیبریدی آلی–فلزی مغناطیسی 4-هیدروکسی ال-پرولین تثبیت شده بر روی Fe-MCM-41

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

هانی صیاحی؛ فرشید محسن زاده؛ حسین فرهنگیان؛ حسین رضا دارابی؛ کیومرث آقاپور


اصول اساسی، عملکرد و کاربردهای روش استخراج با فاز جاذب دیسک چرخان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

سید حمید احمدی؛ محمد حسن امینی؛ افروز شکیب فر


اسانس روغنی پونه: شبیه سازی و بهینه سازی شرایط استخراج و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

امید احمدی؛ سروین محمدی اقدم؛ محمدجواد سیفی