دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

نقش نانو حامل‌های معدنی در دارورسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1400

علی اکبر طرلانی؛ پریسا گوران؛ آویده خضرائی؛ مارال رحیم سروش؛ روزبه ملک محمدی


مروری بر سمیت و خطرات برخی از نانو ذرات پرکاربرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

فضل اله معمارباشی


افزایش فراهمی زیستی و حلالیت رسوراترول به کمک شیمی سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

فیروزه علویان


استفاده از گیاه باقلا به عنوان روشی موثر، کارامد و دوستدار محیط زیست برای پالایش خاک از آلودگی‌های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

گلناز تجدد؛ الهه علوی؛ سایه جعفری مرندی؛ صدیقه اربابیان


مطالعه کوانتومی حذف گازهای گلخانه ای به وسیله نانوساختار کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

حلیمه رجب زاده ارسنجانی؛ حسن حذرخانی