حذف آنتی بیوتیک سفیکسیم از محلول های آبی با استفاده از فرایند الکتروفنتون

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 63-69

خدیجه اکبری ولشکلایی؛ شهلا فتحی؛ فرشته چکین


طراحی، سنتز و برهمکنش DNA با والین از کمپلکس پالادیوم فندایون

دوره 3، شماره 3، آذر 1400، صفحه 64-73

حسین فرهنگیان؛ علی نعمتی خراط


مبانی و اصول دوازده‌گانه شیمی سبز

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 70-77

حسین فرهنگیان


سنتز ترکیبات ترمینال آریل استیلن‌ در شرایط ملایم با بازدهی و خلوص بالا

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 70-80

عبدالوحید مصباح؛ عفت ایروانی؛ آریا نوروزی


مروری بر ساختار چارچوب های فلز-آلی (MOF) و روش های سنتز آن ها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 82-92

مهدی برجسته؛ منوچهر وثوقی؛ کامران پوشنگ باقری


مروری بر مواد فعال سطحی زیستی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 100-119

مصطفی غفوری گوراب؛ حسین غفوری؛ شهرزاد جوانشیر


نانوریزپوشانی سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی برای مصارف کشاورزی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 120-142

مینا کردحیدری؛ سید مهدی جعفری؛ الهام اسدپور