نویسنده = سلطانی فیروز، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد فناوری اصلاح سطح پلاسما برای تثبیت آنزیم‌

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-74

ناهید سلطانی فیروز؛ رضا پناهی؛ بابک مختارانی؛ فرشاد یزدانی


شماره‌های پیشین نشریه