نویسنده = قریشی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. دارورسانی با جذب سطحی بر روی نانولوله های کربنی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 44-50

رضا قریشی؛ مجید کیا


شماره‌های پیشین نشریه