دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-88 
5. نانولیپوزوم در سیستم انتقال دارو

صفحه 51-58

شهرزاد سالاری؛ مهراد شمس الدینی؛ رضا سالاری


6. کاربرد فناوری اصلاح سطح پلاسما برای تثبیت آنزیم‌

صفحه 59-74

ناهید سلطانی فیروز؛ رضا پناهی؛ بابک مختارانی؛ فرشاد یزدانی