نویسنده = افروز شکیب فر
اصول اساسی، عملکرد و کاربردهای روش استخراج با فاز جاذب دیسک چرخان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 12-26

سید حمید احمدی؛ محمد حسن امینی؛ افروز شکیب فر


سنسورهای شیمیایی بر پایه‌ی گوشی‌های همراه هوشمند

دوره 4، شماره 2، مهر 1401، صفحه 68-81

محمد حسن امینی؛ افروز شکیب فر؛ سید حمید احمدی