نویسنده = مهناز قمی
بررسی محاسباتی جذب سطحی داکاربازین بر روی سطح نانو خوشه بریلیم اکساید با استفاده از نظریه تابعیت چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

میلاد دهقان؛ محمدرضا جلالی سروستانی؛ مهناز قمی؛ محمد اسماعیل محبوبی ربانی