کلیدواژه‌ها = متانول
مروری بر غیرفعال شدن کاتالیست SAPO-34 در واکنش تبدیل متانول به الفینها: تشکیل کک و مکانیسم تولید آن

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 57-62

رضا طاهر اصلانی؛ اعظم اکبری؛ محمدرضا امیدخواه