کلیدواژه‌ها = جاذب
گرافن سه بعدی: کاربردها و روشهای ساخت

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-15

امید علی زاده؛ سید حمیدرضا مداح حسینی؛ علی پورجوادی


مونت موریلونیت و کاربردهای آن در صنایع دارویی و غذایی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 21-27

سارا عرب مفرد؛ سید مهدی جعفری