کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
بررسی محاسباتی جذب سطحی داکاربازین بر روی سطح نانو خوشه بریلیم اکساید با استفاده از نظریه تابعیت چگالی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 11-20

میلاد دهقان؛ محمدرضا جلالی سروستانی؛ مهناز قمی؛ محمد اسماعیل محبوبی ربانی


بررسی جذب سطحی رنگ کاتیونی کریستال ویولت بر روی هیدوژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه کیتوسان

دوره 5، شماره 1، تیر 1402، صفحه 46-56

شیوا رشیدی؛ ابراهیم قربانی-کلهر؛ بهاالدین رشیدزاده؛ جغفر ابوالحسنی


حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروجلبک غیر زنده

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-12

اصغر علیزاده داخل


دارورسانی با جذب سطحی بر روی نانولوله های کربنی

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 44-50

رضا قریشی؛ مجید کیا