کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
بررسی جذب سطحی رنگ کاتیونی کریستال ویولت بر روی هیدوژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه کیتوسان

دوره 5، شماره 1، تیر 1402، صفحه 46-56

شیوا رشیدی؛ ابراهیم قربانی-کلهر؛ بهاالدین رشیدزاده؛ جغفر ابوالحسنی


حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروجلبک غیر زنده

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-12

اصغر علیزاده داخل


دارورسانی با جذب سطحی بر روی نانولوله های کربنی

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 44-50

رضا قریشی؛ مجید کیا