کلیدواژه‌ها = نانوساختار "
مطالعه کوانتومی حذف گازهای گلخانه ای به وسیله نانوساختار کربنی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 47-56

حلیمه رجب زاده ارسنجانی؛ حسن حذرخانی