کلیدواژه‌ها = مدیریت پسماند
بررسی چالش‌های زیست‌محیطی صنایع پتروشیمی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-19

سید حمید احمدی؛ امیرعباس ذکریا؛ محمد حسن امینی