کلیدواژه‌ها = نانوذره
نقش نانو حامل‌های معدنی در دارورسانی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-10

علی اکبر طرلانی؛ پریسا گوران؛ آویده خضرائی؛ مارال رحیم سروش؛ روزبه ملک محمدی


مونت موریلونیت و کاربردهای آن در صنایع دارویی و غذایی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 21-27

سارا عرب مفرد؛ سید مهدی جعفری