گرافن سه بعدی: کاربردها و روشهای ساخت

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

گرافن سه بعدی ساختاری سه بعدی است که از کنار هم قرار گرفتن صفحات گرافن در کنار هم ساخته می شود. با قرار گرفتن گرافن در این ساختار دیگر مشکل توده ای شدن و کاهش خواص مربوط به این دلیل وجود نخواهد داشت. گرافن سه بعدی به عنوان فاز افزودنی در کامپوزیت ها، کاربرد های کاتالیستی و حسگری، در ادوات ذخیره و تبدیل انرژی (باتری ها و ابرخازن ها) و به عنوان جاذب آلاینده از آب و هوا مورد استفاده قرار گرفته است. روش‌های مختلفی برای ساخت گرافن سه بعدی وجود دارد که از جمله می توان به ترسیب از بخار شیمیایی، استفاده از الگو، هیدروترمال و سولووترمال اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها