مصونیت از بیماری کرونا ویروس؟ نور فرابنفش، شمشیری دو پهلو در آزمایشگاه شیمی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار واحد توسعه تحقیقات بالینی رازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

کرونا ویروس‌ها خانواده بزرگی از ویروس‌های RNA دار تک رشته ای می باشند. بزرگسالانی که به عفونت کوید 19 مبتلا هستند می توانند طیف وسیعی از بیماری و شدت بیماری را ایجاد کنند. اقدامات احتیاطی استاندارد برای مقابله با این بیماری شامل بهداشت دست و استفاده از تجهیزات محافظ شخصی مانند لباس‌های آزمایشگاهی، دستکش و محافظت از چشم است. در صنعت از امواج فرابنفش برای گندزدایی استفاده می‌شود. بیشترین اثر ضد میکروبی فرابنفش در طول موج‌های کوتاه مشاهده می‌شود، که به دلیل جذب شدید انرژی توسط بازهای آلیِ موجود در نوکلئیک اسیدِ میکروب است. انرژی مورد نیاز برای گندزدایی توسط لامپ‌های فرابنفشِ تجاریِ متداول تامین می‌شود. این لامپ‌ها در آزمایشگاه‌های شیمیِ پژوهشی و صنعتی برای شناسایی ترکیب‌های شیمیایی و انواع واکنش‌های‌ فوتوشیمیایی بکار می‌رود. لامپ‌های متداول موجود در آزمایشگاه برای انسان ایمن نیستند تا بتوانند در طولانی مدت تابش داشته باشند و برای ضدعفونی‌کردن آزمایشگاه استفاده شوند. برای ضدعفونی‌کردن محیط‌ آزمایشگاه با فرابنفش باید منتظر زمان بود تا استفاده از این پرتو در محدوده باریکی از طول موج 200 الی 222 نانومتر گسترش یافته و ورژنی ایمن از لامپ فرابنفش توسعه پیدا کند که بتوان از خواص ضد میکروبی آن بدون آثار تخریبی بر پوست و چشم انسان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها