بررسی چالش‌های زیست‌محیطی صنایع پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده فناوری های پاک

2 گروه شیمی تجزیه، پژوهشکده محیط زیست و فناوری های پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

3 ccerci

چکیده

فرآیندهای صنعتی شیمیایی با توجه به شرایط ویژه تولید محصولات و آلاینده‌های تولیدی دارای ویژگی‌های ساختاری پیچیده‌ای هستند. از سوی دیگر تقاضای روزافزون فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی با رشد جمعیت جهان و توسعه فناوری به استراتژی‌های جدید برای مدیریت منابع آب، خاک و هوا به منظور کاهش اثرات زیست‌محیطی نیاز دارند. آلاینده‌ها در آب‌های زیرزمینی، آب شرب، فاضلاب، خاک، هوا و مواد غذایی یافت می‌شوند و ممکن است از یک بافت محیطی به بافت دیگری منتقل شوند. صنعت پتروشیمی مقادیر زیادی مواد سمی و مضر را به عنوان پساب، گاز و زباله‌های جامد تولید می‌کند که فرآیند تصفیه و دفع آنها دشوار است. صنایع پتروشیمی نسبت با سایر صنایع تولیدی با مشکلات زیست‌محیطی بیشتری مواجه هستند. پسماند این صنایع به طور کلی با عناصر خطرناک‌تری همراه بوده و دارای ریسک زیست‌محیطی بالاتری است. هدف از این بررسی، شناسایی انواع پسماندهای تولید شده و بیان تکنولوژی‌های مورد استفاده در زمینه مدیریت پسماند صنایع نفت و پتروشیمی بوده و در این راستا الزامات مدیریت پسماند بیان شده است. با این حال در مدیریت پسماند فعلی، تصفیه پسماند با مشکل‌های جدی رو به رو است که می‌توان آن را به دلیل تنوع زیاد و خصوصیات خطرناک ترکیبات مرتبط دانست. مطابق متون مورد مطالعه و در دسترس در غالب موارد، روش‌های بازیافت و استفاده مجدد، فروش، سوزاندن و دفن مورد استفاده قرار می‌گیرند. در میان روش‌های بیان شده می‌توان اشاره نمود که مناسب‌ترین رویکرد، بازیافت و استفاده مجدد است. . در این راستا به اقدامات صورت گرفته از سوی صنایع پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها