نانوریزپوشانی سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی برای مصارف کشاورزی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، موسسه آموزش عالی بهاران، گرگان، ایران

2 گرگان

3 موسسه آموزش عالی بهاران، گرگان، ایران

چکیده

نانوریزپوشانی سموم دفع آفات کشاورزی و رهایش هدفمند آن‌ها در مکان و زمان مناسب، یکی از مباحث مهم در زمینه تولید محصولات کشاورزی فراسودمند در دهه اخیر است. از جمله مزایای این روش شامل حفاظت از آفت‌کش‌ها و افزایش پایداری آن‌ها در طول دوره انبارداری و یا بعد از کاربرد در شرایط محیطی، افزایش اثر کنترلی آن‌ها علیه آفات با رهایش کنترل شده، تدریجی و موثر آفت‌کش‌ها، کاهش عوارض جانبی آن‌ها برای محیط زیست، انسان و سایر موجودات غیرهدف، کاهش دوز مصرفی، جذب موثرتر و کاهش هزینه فرایند می‌باشد. در واقع تکنیک‌های نانوریزپوشانی کودهای شیمیایی و سموم آفت‌کش به چند گروه براساس مکانیسم عنصر اصلی که برای ساخت نانوکپسول استفاده می‌شود طبقه بندی می‌شود که عبارت‌اند از: تکنیک های نانوریزپوشانی بر پایه لیپید، پروتئین، پلی‌ساکارید، موادمتخلخل غیرآلی، خاک رس و یکسری تکنیک‌های متفاوت دیگر. لازم به ذکر است که انتخاب نوع فناوری مورد استفاده به پارامترهای مختلفی از جمله ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، اندازه ذرات، نوع آزمایش، روش تحویل، هزینه فرآیند و غیره بستگی دارد که باید به دقت مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها