مروری برکاربرد فوتوکاتالیست TiO2 و ZnO بر پایه زئولیت به منظور حذف رنگ و آنتی بیوتیک از آب

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان

چکیده

در میان روش‌های اکسیداسیون پیشرفته مورد استفاده، فناوری اکسیداسیون فوتوکاتالیستی به عنوان روش کاربردی سازگار با محیط زیست می‌تواند بدون ایجاد آلودگی ثانویه و با بازدهی بالا، آلاینده‌های آلی همانند مواد رنگ‌زا و آنتی بیوتیک‌ها را به مواد غیرآلی اکسید کند. به دلیل مشکلات ناشی از جداسازی فوتوکاتالیست‌ها از محیط، استفاده از جاذب‌هایی نظیر زئولیت، سنگ متخلخل، شیشه، فایبرگلاس، رس و محصولات جانبی صنایع مختلف به عنوان پایه‌ای برای نانوذرات فوتوکاتالیستی استفاده می‌شود. در این مقاله حذف دو آلاینده فوق الذکر توسط دو فوتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم (TiO2)و اکسید روی (ZnO) نشانده شده روی پایه زئولیت به دلیل سازگاری با محیط زیست و هزینه کم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. میزان جذب و تخریب برخی از انواع رنگها و آنتی بیوتیک ها توسط فوتوکاتالیست TiO2 و ZnO بر پایه زئولیت‌های طبیعی و مصنوعی بررسی شد. همچنین تاثیر زمان تخریب، غلظت اولیه آلاینده، pH، نوع تابش و شکاف انرژی روی میزان تخریب مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که استفاده از زئولیت‌ها با توجه به مساحت سطح بالا و خاصیت جذبی می‌توانند منجر به افزایش کارایی اکسیدهای فلزی و در نتیجه تخریب مواد آلی مذکور به طور متوسط 95% در چرخه‌های متوالی استفاده شوند. به منظور ارائه عملکرد پایدارتر و بهتر در تخریب آلاینده های آلی در مقیاس صنعتی، تحقیقات بیشتری باید با توجه به غلبه بر نقاط ضعف استفاده از فوتوکاتالیست های بر پایه زئولیت، انجام شود.

کلیدواژه‌ها