الکتروسنتز و تبدیلات شیمیایی سبز

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج

چکیده

الکتروسنتز به معنی استفاده از جریان الکتریکی برای پیشبرد یک واکنش شیمیایی و تولید محصول آلی یا معدنی می‌باشد. در این روش با اعمال پتانسیل یا جریانی به مواد اولیه انتظار می‌رود، واکنش‌ شیمایی همراه با اکسایش یا کاهش انجام شده و سرانجام، محصولات با راندمان مناسبی تولید شوند. در روش‌های کلاسیک سنتز، استفاده از حرارت یا کاتالیزور عامل اصلی پیشبرد واکنش محسوب می‌شود، اما نقطه مقابل این روش‌های کلاسیک، الکتروسنتز است که معمولاً در دمای محیط و بدون نیاز به کاتالیزور انجام می‌گردد. در این تحقیق با توجه به مزایای الکتروسنتز و انطباق آن با شیمی سبز استفاده از ان برای تولید ترکیبات آلی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها