مروری بر ساختار چارچوب های فلز-آلی (MOF) و روش های سنتز آن ها

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو،دانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 آزمایشگاه ونوم و بیومولکول های درمانی، بخش بیوتکنولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

چکیده

چارچوب های فلز-آلی (MOF ها) مواد کریستالی متخلخل با شبکه های یک، دو یا سه بعدی هستند که از اتصال یون یا خوشه-های فلزی با اتصال دهنده های آلی تک یا چنددندانه ایجاد می شوند و با توجه به ویژگی های مطلوبی که دارند، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و کاربردهای مختلفی در حوزه های حسگری، دارورسانی، کاتالیستی، ذخیره سازی و جداسازی گازها و ... برای آن ها بیان شده است. عوامل مختلفی از جمله روش، زمان، دما، فشار سنتز برای به دست آوردن MOF با ویژگی های مورد نیاز دخالت دارند. در این مطالعه ابتدا این ساختارها و واحدهای سازنده شان معرفی و روش های سنتز آن ها از جمله سنتز حلال گرمایی (سولوترمال)، سنتز با کمک امواج مایکروویو، سنتز سونوشیمیایی، الکتروشیمیایی و مکانوشیمیایی به صورت مختصر تشریح شده و در انتها با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها