آموزشی بر مایعات یونی؛ بررسی خصوصیات و آینده آنها

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

اخیراً مایعات یونی یا نمک‌های مایع توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به واسطه خواص منحصر بفرد این مواد از آن‌ها به عنوان جایگزینی برای حلال‌های آلی استفاده می‌شود و سبب شده در اغلب حوزه‌های علم وارد شوند. این دسته از مواد در شیمی، علم مواد، مهندسی، فیزیک، داروسازی و انرژی بسیار مورد استفاده واقع شده است. از مهمترین این خصوصیات می‌توان به فشار بخار جزئی، غیرفرار بودن، هدایت الکتریکی بالا، گرانروی قابل تنظیم، پنجره الکتروشیمیایی وسیع و پایداری حرارتی اشاره کرد. کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی این ترکیبات در شیمی تجزیه بصورت خلاصه بررسی گردیده و در پایان آینده این ترکیبات در شیمی پیش بینی شده است.

کلیدواژه‌ها