مروری بر رویکردهای مؤثر بر تولید واکسن‌های پیشگیری کننده از عفونت COVID-19

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

کرونا ویروس‌ها، ویروس‌هایی پوشش‌دار تک‌رشته‌ای RNA مثبت گرد هستند که برای انسان بسیار بیماری‌زا هستند. اثرات بیماری‌زایی کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی 2 (SARS-CoV-2) بر روی دستگاه‌های مختلف بدن ازجمله دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، کلیه‌ها، سیستم قلبی-عروقی و دستگاه عصبی تأییدشده است؛ که این امر، تهدیدی در برابر سلامت جامعه جهانی است. براین اساس، تولید واکسن‌های ایمن علیه SARS-CoV-2 از اهمیت حیاتی برخوردار است. مطالعۀ حاضر از نوع مروری است و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از موتور جستجوهای متعددی ازجمله گوگل، PubMed، گوگل اسکولار و Science Direct با استفاده از کلیدواژه‌های COVID-19، SARS-CoV-2، ایمنی و واکسن انجام شد. همچنین، مقالات مطالعه شده در این تحقیق مربوط به فاصله زمانی 2015 تا 2021 هستند. با توجه به اینکه، موانع و چالش‌های بسیاری در برابر پژوهش‌های مربوط به توسعه و تولید واکسن وجود دارد؛ در این مقاله مروری در مورد کاندیداهای واکسن انسانی، مکانیسم عمل هریک،و ایمونولوژی مرتبط با آن‎ها بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها