مرور سیستماتیک نقش رویکردهای نوین مدیریت پسماند حاصل از حفاری چاه‎های نفت و گاز در کاهش آلاینده‌های محیط‌زیست.

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

2 گروه مهندسی نفت/دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: امروزه توجه به مسائل زیست‌محیطی یکی از دغدغه‌های بشری است که بیش از پیش به آن پرداخته می‌شود. معمولاً در مخازن نفت و گاز به منظور حفظ سطح بهینه و صیانت از منابع هیدروکربوری، چاه‎های زیادی حفر می‌گر‏دد که حفاری چاه‎های نفت و گاز از جهت پسماندهای تولید شده در اثر استفاده از مواد مختلف شیمیایی، با مشکلات زیست‌محیطی همراه است. امروزه فرآیندهای حفاری چاه‎های نفت و گاز، تولیدکننده گونه‌های مختلفی از انواع پسماندها می‌باشد. گل‌های حفاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل آلوده‌کننده در طی عملیات حفاری، دارای ترکیبات ناخواسته‌ای همچون فلزات سنگین، هیدروکربن‌ها، نمک‌ها و افزودنی‌ها بوده که بر اساس نوع گل، غلظت این ترکیبات می‌تواند تغییر کند. اگر گل حفاری و پسماندهای ناشی از آن درست مدیریت نشوند علاوه بر هزینه‌ها‏ی سنگین منجر به آلودگی محل حفاری و پیرامون آن می‌گر‏دد.
روش بررسی: با بکارگیری روش‌های مدیریتی کارامد و مفید می‌توان از آلودگی‌های عملیات حفاری جلوگیری و اثرات مخرب ناشی از پسماندهای چاه‌های نفت و گاز را به حداقل ممکن رساند. این مدیریت بر چهار اصل کاهش در منبع، بازیافت، بازیابی و استفاده مجدد استوار است.
بحث و نتیجه‌گیری: بر این اساس، در این مقاله ضمن بررسی جامع پسماندهای تولیدی در عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز، برخی از مهم‌تر‏ین روش‌هایی که می‌توان با اعمال آن‌ها‏ نقش مدیریتی را در جهت کاهش تولید این پسماندها ایجاد نمود ارائه شده و به مطالعه موردی انجام شده در یکی از میادین بزرگ نفتی کشور پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها