نقش نانو حامل‌های معدنی در دارورسانی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

2 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده

سیستم دارو رسانی مبتنی بر فناوری نانو مزایای بسیاری همچون افزایش کارایی دارویی، کاهش سمیت، کاهش اثرات جانبی و افزایش زمان رهایش را دارا می‌باشد. یکی از کارایی‌های سیستم‌های دارو رسانی بر پایه فن آوری نانو رهایش کنترل شده دارو است که این فن‌آوری از شش دهه پیش مورد توجه بسیاری از دانشمندان و محققین قرار گرفته و همچنان در سطح گسترده‌ای مورد بررسی می‌باشد. در این مقاله به معرفی نانوحامل‌ها به ویژه نانو حامل‌های معدنی و بیان کاربردهای آنها در انتقال دارو اشاره شده و مثال‌هایی از استفاده از آن‌ها در انتقال داروهای کم محلول بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها