مروری بر روش های تهیه نانوالیاف سلولز: منابع، استخراج، آماده‌سازی و شناسایی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون، دانشکده مهندسی شیمی، د انشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

سلولز یکی از مهم‌ترین پلیمرهای طبیعی است که حدود 1012×1.5 تن از کل تولید سالانه زیست توده‌ها را به خود اختصاص داده است. این پلیمر در صنایع مختلفی استفاده می‌شود و مورد توجه بسیاری از صنعت‌گران و محققین می‌باشد. در دهه‌های اخیر با توجه به خواص نانو سلولزها (NC) و همچنین مصارف عمده آنها در صنایع مختلف، استفاده از این محصول، نظر صنعت را به خود جلب کرده است. NCها به سه دسته نانو بلور سلولز (CNC)، نانو الیاف سلولز (CNF) و نانو سلولز باکتریایی (BNC) تقسیم می‌شوند. CNF، به دلیل ویژگی‌های متمایز مانند استحکام مکانیکی بالا، شیمی سطح قابل تنظیم، نسبت نظری بالا، بلوری بودن، ویژگی‌های غشایی، غیرسمی بودن و زیست تخریب‌پذیری، به عنوان یک بستر سبز تجدیدپذیر بالقوه برای بسته‌بندی مواد غذایی، پوشش‌ها، پرکننده‌ کامپوزیت‌ها و بسیاری از کاربردهای دیگر مورد توجه قرار گرفته است. CNF طی چند مرحله فرآینددهی زیست توده‌ها حاصل می‌شود. برای این منظور، ابتدا باید از زیست توده مورد نظر، سلولز خالص را استخراج کرد. بنابراین، توجه به منبع و روش دست‌یابی به سلولز خالص مورد اهمیت است. در مرحله بعد، سلولز خالص به CNF تبدیل می‌شود. این مرحله به دو روش شیمیایی و مکانیکی انجام می‌شود، روش شیمیایی شامل اکسیداسیون یا انحلال در مایعات یونی می‌شود. در روش مکانیکی از دستگاه‌های مختلفی مانند آسیاب گلوله‌ای (BM)، خردکن و غیره استفاده می‌شود یا از انفجار بخار و انجماد، CNF حاصل می‌شود. این مقاله، مسیرهای کلی خالص‌سازی سلولز، تهیه و شناسایی CNF را بحث و بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها