مروری بر روش‌های تولید لیتیم‌کربنات از باتری‌های لیتیم-یون ضایعاتی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی-دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهران-ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی-دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران

3 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

کاربرد باتری‌های لیتیم-یون در لوازم الکترونیکی، خودروهای الکتریکی و هیبریدی به سرعت در حال رشد است و در نتیجه تقاضا برای استفاده از ذخایر فلز ارزشمند لیتیم افزایش یافته است. ضایعات این باتری‌ها سلامت انسان و محیط زیست را به طور جدی تهدید می‌کند. روش‌های مختلفی برای بازیافت لیتیم در به صورت لیتیم کربنات در دنیا گزارش شده است. در این میان فرآیند‌های پیشنهادی برای بازیافت باتری‌های لیتیمی عبارتند از: هیدرو متالورژی، پیرو متالورژی، بیولوژیک و فرآیندهای ترکیبی. در بین این روش‌ها، روش هیدرومتالورژی روشی مناسب برای بازیافت لیتیم و تولید لیتیم کربنات است. علی رغم اهمیت موضوع بازیابی لیتیم از باتری‌های فرسوده لیتیم- یون و نبود منابع معدنی لیتیم در داخل کشور، متاسفانه تا‌کنون اقدام مثبتی در این زمینه در صنایع کشور اتفاق نیفتاده است. علاوه بر این، در بررسی پژوهش‌های مختلف انجام گرفته در سراسر جهان، نقش محققین کشور در پیشبرد این هدف و ارائه‌ی راهکارهای عملی برای بازیابی لیتیم از باتری‌های لیتیم یون بسیار ناچیز بوده است. این پژوهش سعی دارد تا با توصیف روش‌های مختلف به کار گرفته شده برای بازیابی لیتیم، فرایند‌های قابل اجرا در کشور برای رسیدن به این هدف را معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها