حلال‌های یوتکتیک عمیق در ابرخازن های مبتنی بر هیدروژل ها

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran, Pajoohesh Blvd., km 17, Karaj Hwy.

2 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده

نیاز روزافزون به منابع انرژی، آن‌را به مهمترین موضوع برای بشر تبدیل کرده‌است و تمام مراحل مربوط به آن از تولید تا توزیع انرژی، به‌شدت به مرحله ذخیره انرژی بستگی دارند. یک هدف مهم و حیاتی در ابرخازن، که یک وسیله ذخیره انرژی است، ساخت مواد الکترود و الکترولیتی است که علاوه بر عملکرد مناسب، دوست‌دار محیط‌زیست باشند. به‌کاربردن "حلال‌های یوتکتیک عمیق" ، از حلال‌های جدید و سبز، تلاشی جهت رسیدن به این هدف می‌باشد. این حلال‌ها مخلوطی از دو یا چند ماده هستند که نقطه ذوب آن‌ها در ترکیب یوتکتیک پایین‌تر از نقطه ذوب تک تک اجزاست. ایجاد شبکه پیوند هیدروژنی گسترده در ساختار آن‌ها باعث بروز خواصی چون فشاربخار پایین، غیرقابل‌اشتعال بودن، پنجره پایداری الکتروشیمیایی گسترده و انحلال-پذیری خوب در آن‌ها می‌شود. به‌دلیل این خواص، آن‌ها می‌توانند کاربردهای گسترده‌ای از جمله کاربرد به‌عنوان الکترولیت و همچنین به‌عنوان حلال برای سنتز الکترولیت‌های پلیمری ژلی و مواد الکترود، در ابرخازن‌ها داشته‌باشند. این مقاله مروری بر معرفی و بیان اهمیت، مفاهیم و کاربردهای این حلال‌ها در زمینه ابرخازن‌های مبتنی بر هیدروژل‌ها خواهد داشت

کلیدواژه‌ها