کاربرد فناوری اصلاح سطح پلاسما برای تثبیت آنزیم‌

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

2 پژهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

3 پژوهشگاه شیمی و مهندشی شیمی ایران

چکیده

فناوری پلاسما در کاربردهای متفاوتی نظیر بهبود سطح، پوشاندن سطح و استریل کردن سطح استفاده می‌شود. پلاسما نسبت به روشهای شیمیایی بسیار سبزتر و پایدارتر بوده و به همین دلیل بسیاری از فرایندهای یادشده با سرعت بالایی در حال صنعتی‌شدن هستند. با اعمال تیمار پلاسما، می‌توان گروه‌های عاملی جدیدی مانند NH2-، OH-، C=O- و COOH- بر روی سطوح بوجود آورد. در سال های اخیر استفاده از سطوح عامل‌دار شده با پلاسما، برای کاربردهای زیست فناوری نظیر تثبیت آنزیم‌ها گسترش یافته است. تثبیت آنزیم‌ها سبب افزایش طول عمر آنها می‌شود که در فرایندهای صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تاکنون چندین آنزیم‌ و انواع دیگر پروتئین‌ نظیر کلاژن، ژلاتین، آنتی بادی‌ها و هورمون‌ها با موفقیت بر روی سطوح مختلف با استفاده از تیمار پلاسما تثبیت شده‌اند. اگرچه استفاده از تیمار پلاسما برای تثبیت آنزیم‌ها در مقیاس صنعتی با چالش‌هایی همراه است، این فناوری به دلیل مزایای زیست محیطی می‌تواند نوید بخش یک راهکار سبز در مقایسه با روشهای سنتی باشد.

کلیدواژه‌ها