بررسی روش های جدید حذف ذرات معلق هوا بر پایه نانوفیبرها

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده

چکیده
آلاینده‌های هوا مانند ذرات معلق با قطرهای مختلف، مخلوط‌های شیمیایی و ذرات میکروبیولوژیکی در دهه گذشته به طور فزاینده‌ای در تعیین کیفیت هوا، به ویژه کیفیت هوا در محیط‌های بسته، مورد توجه قرار گرفته‌اند. آلاینده‌های ذرات معلق به طور عمده بر‌‌‌‌‌اساس اندازه، به گروه‌های مختلفی مانند ذرات معلق کمتر از 2/5میکرون و ذرات معلق بین 2/5 تا10 میکرون طبقه‌بندی می‌شوند. از این بین ذرات با اندازه کم‌تر از 2/5میکرون به دلیل این‌که اندازه‌های کوچکی دارند در ریه‌ها و نایژه‌های انسان نفوذ کرده و بسیار مضر می‌باشند.
اخیراً با توسعه مواد نانوساختار، استفاده از نانو‌‌‌‌‌مواد مخصوصاً نانوفیبرها در تصفیه هوا افزایش یافته است. در میان روش‌های مختلف ساخت نانو‌فیبرها، اسپری الکترواستاتیک و الکتروریسی با توجه به ویژگی‌هایی که دارند بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله سعی می‌کنیم، نانوفیبرهای مختلفی را که برای حذف ذرات کم‌تر از 2/5میکرون در طی چند سال اخیر توسط محققین تولید شده است را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها