دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-88 (بهار و تابستان 1398) 
نانولیپوزوم در سیستم انتقال دارو

صفحه 51-58

شهرزاد سالاری؛ مهراد شمس الدینی؛ رضا سالاری


کاربرد فناوری اصلاح سطح پلاسما برای تثبیت آنزیم‌

صفحه 59-74

ناهید سلطانی فیروز؛ رضا پناهی؛ بابک مختارانی؛ فرشاد یزدانی