دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1401، صفحه 1-81 (تابستان 1401) 
مروری بر روش های بیولوژیک (سبز)سنتز نانوذرات و کاربردهای آن

صفحه 1-11

الناز شاهکوه محلی؛ الهام اسدپور؛ الیا شاهکوه محلی


واکنش جفت شدن هک از روش تثبیت فلز پالادیوم بر بستر نانوذرات زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت

صفحه 22-33

عبداله علیزاده کارسالاری؛ محمد علی خلیل زاده؛ داریوش زارعی؛ سیده رقیه ساداتی


مروری بر روش های تهیه نانوالیاف سلولز: منابع، استخراج، آماده‌سازی و شناسایی

صفحه 42-67

مارال قهرمانی؛ مهدی عبداللهی؛ نیما محمودی اسفندرانی؛ محمد امین هوشمند بروجنی


سنسورهای شیمیایی بر پایه‌ی گوشی‌های همراه هوشمند

صفحه 68-81

محمد حسن امینی؛ افروز شکیب فر؛ سید حمید احمدی