درباره نشریه

به موجب نامه شماره  1027309/18/3 مورخ 15/05/1396 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه‌ی «علمی- ترویجی» به مجله‌ی شیمی سبز و فناوری های پایدار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران اعطا شده است.

 با توجه به اهمیت علم و فناوری در جهان امروز و نیاز تبدیل علم به ثروت بخصوص درمیهن عزیزمان ایران، نشریه "شیمی سبز و فناوری های پایدار" با هدف ترویج علم، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و همچنین جهت دهی نخبگان، پژوهشگران و علاقه مندان به نوآوری های علمی، پژوهشی و فناوری به سمت چالش های موجود در زمینه سرمایه گذاری های پایدار در صنایع شیمیایی مختلف و پیشبرد اصول "شیمی سبز" و "فناوری های پایدار" منتشر شده است. این نشریه زمینه و شرایط منحصر به فردی را برای انتشار مقالات، مقالات مروری، دیدگاه ها و نظرات ابتکاری و بدیع در زمینه توسعه فناوری های جایگزین پایدار فرآهم می کند. شیمی سبز استفاده از مجموعه ای از اصول است که باعث کاهش یا حذف استفاده از مواد شیمیایی خطرناک یا تولید آنها در طراحی، ساخت و کاربرد محصولات شیمیایی می شود. اهداف شیمی سبز شامل استفاده از منابع تجدیدپذیر، استفاده از مواد اولیه و شرایط واکنش ایمن تر، طراحی مواد و فرآورده های شیمیایی سالم تر و تخریب پذیر بعد از کاربرد، افزایش بهره وری از اتم یا به عبارتی دیگر افزایش بازده فرآیندهای شیمیایی، افزایش بهره وری از انرژی، پیشگیری از تولید فرآورده های بیهوده و آنالیز لحظه به لحظه فرآیند برای ممانعت از تشکیل و حذف محصولات جانبی، بهره وری از کاتالیزگرها، بهره گیری از مواد اولیه بازگردانی شدنی، و کاهش احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب می باشد.

نشریه شیمی سبز و فناوری های پایدار در مرز این علم بین رشته ای قرار دارد و مقالاتی را می پذیرد که در آنها تلاش می شود تا اثرات نامطلوب زیست محیطی واحدهای شیمیایی با توسعه فناوری هایی که بطور ذاتی مطلوب حیات و محیط زیست هستند کاهش یابد.

موضوعات مورد توجه این نشریه شامل موارد ذیل است:

  1. طراحی مواد شیمیایی و محصولات جدید، سبزتر و ایمن تر
  2. توسعه مسیرهای بهینه از نظر زیست- محیطی، در زمینه های سنتز فرآیند که به محصولات با ارزش افزوده منتهی می شود.
  3. استفاده از فناوری های نوآورانه در فرآیندهای نوین صنعتی سبز
  4. استفاده از منابع پایدار
  5. استفاده از جایگزین های مبتنی بر زیست فناوری در روش های شیمیایی
  6. انرژی های نو
  7. انرژی های تجدید پذیر از نگاه شیمی
  8. طراحی روش ها و ابزارها برای اندازه گیری اثرات زیست محیطی و کاربرد در نمونه های حقیقی
  9. ارزیابی چرخه حیات