راهنمای نویسندگان

فرایند انتشار مقاله در فصلنامه شیمی سبز و فناوری های پایدار ‏

 

مراحل ارسال تا تایید نهایی مقاله

 1. مراجعه به سایت فصلنامه شیمی سبز و فناوری های پایدار
 2. ثبت نام و ارسال مقاله براساس قالب آیین نگارش و ارسال فرم عدم تعارض
 3. بررسی اولیه بصورت هفتگی توسط هیات تحریریه صورت می‌پذیرد و نتیجه از طریق ایمیل به نویسنده طرف مکاتبه اعلام خواهد شد .
 4. درصورت تایید، ضمن ارسال کد مقاله برای نویسنده طرف مکاتبه، مقاله برای داوران ارسال و نتیجه داوری اخذ و اعلام خواهد شد . لازم به ذکر است پیگیری‌ها درخصوص مقاله از طریق اعلام کد مقاله امکان‌پذیر خواهد بود .
 5. نظرات اصلاحی داوران از طریق ایمیل به نویسنده طرف مکاتبه ارسال خواهد شد و نویسنده می بایست نسبت به ارسال پاسخ و انجام اصلاحات ظرف مدت 10 روز اقدام و فایل مقاله نهایی را به سایت فصلنامه ارسال نماید .
 6. پس از انجام اصلاحات توسط نویسنده یا نویسندگان و تایید مجدد داوران و هیات تحریریه، تاییدیه نهایی به نام نویسنده یا نویسندگان صادر و مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت .
 7. درصورت رد مقاله، نتیجه از طریق سایت به نویسنده اعلام خواهد شد و سوابق آن در فصلنامه بایگانی می‌گردد .
 8. عدم رعایت دستورالعمل نگارشی می‏تواند به کندی مراحل داوری و حتی عدم پذیرش مقاله منجر گردد.
 9. تعداد صفحات مقاله نباید همراه با لیست منابع از 25 تا 30 صفحه تجاوز نماید.
 10. نشریه در حال حاضر فاقد هزینه چاپ می باشد و چاپ مقاله هزینه ای ندارد.

 

جنبه‌های حقوقی

 1. مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده یا در دست اقدام باشد و چنانچه قبلا در کنفرانس یا مجامع علمی ارائه شده است می‌بایست مراتب بصورت مکتوب به این فصلنامه اعلام گردد.
 2. فرم درخواست ارائه مقاله می‌بایست به امضاء کلیه نویسندگان برسد .
 3. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله، درج و ترتیب اسامی صاحبان اثر و اعلام مسئول مکاتبات بر عهده امضاء کنندگان فرم درخواست ارائه مقاله می‌باشد .
 4. این فصلنامه مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد .
 5. این فصلنامه در رد یا قبول مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی، ادبی استنادی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌داند .
 6. با پذیرش مقاله، حق چاپ آن با این فصلنامه می‌باشد و پس از چاپ به تعداد نویسندگان نسخ چاپ شده به آدرس ایشان به صورت رایگان ارسال خواهد شد .
 7. استفاده از مطالب این فصلنامه با ذکر ماخذ بلامانع است .

 

بارگزاری فایل ها

فایل های ذیل الزاما در سامانه بارگزاری شود:

 1. فایل pdf امضا شده درخواست چاپ مقاله مشتمل بر عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان ارسال گردد.‏
 2. فایل اصلی مقاله با فرمت docx همراه با مشخصات نویسنده یا نویسندگان مشتمل بر نام و نام خانوادگی، سمت (نمایه علمی) و آدرس پستی به فارسی و ‏انگلیسی به ترتیب و با تعیین نویسنده مسئول مشتمل بر عنوان مقاله به فارسی، چکیده فارسی و انگلیسی(150 تا 250 کلمه)، کلیدواژگان به فارسی و انگلیسی(3 تا 5 کلمه)

روش تدوین مقاله

لطفا فایل "قالب آیین نگارش" را دریافت کنید و مقاله خود را بر اساس فرمت فایل دریافتی ارسال کنید.

راهنمای نگارش مراجع

ارجاع دهی براساس سبک Vancouver می باشد.

 1. O'Campo P, Dunn JR, editors. Rethinking social epidemiology: towards a science of change. Dordrecht: Springer; 2012. 348 p.
 2. Schiraldi GR. Post-traumatic stress disorder sourcebook: a guide to healing, recovery, and growth [Internet]. New York: McGraw-Hill; 2000 [cited 2019 Nov 6]. 446 p. Available from: http://books.mcgraw-hill.com/getbook.php?isbn=0071393722&template=#toc doi: 10.1036/0737302658
 3. Halpen-Felsher BL, Morrell HE. Preventing and reducing tobacco use. In: Berlan ED, Bravender T, editors. Adolescent medicine today: a guide to caring for the adolescent patient [Internet]. Singapore: World Scientific Publishing Co.; 2012 [cited 2019 Nov 3]. Chapter 18. Available from: https://doi.org/10.1142/9789814324496_0018
 4. Stockhausen L, Turale S. An explorative study of Australian nursing scholars and contemporary scholarship. J Nurs Scholarsh [Internet]. 2011 Mar [cited 2019 Feb 19];43(1):89-96. Available from: http://search.proquest.com/docview/858241255?accountid=12528
 5. Kanneganti P, Harris JD, Brophy RH, Carey JL, Lattermann C, Flanigan DC. The effect of smoking on ligament and cartilage surgery in the knee: a systematic review. Am J Sports Med [Internet]. 2012 Dec [cited 2019 Feb 19];40(12):2872-8. Available from: http://ajs.sagepub.com/content/40/12/2872 doi: 10.1177/0363546512458223
 6. Subbarao M. Tough cases in carotid stenting [DVD]. Woodbury (CT): Cine-Med, Inc.; 2003. 1 DVD: sound, colour, 4 3/4 in.
 7. Stem cells in the brain [television broadcast]. Catalyst. Sydney: ABC; 2009 Jun 25.