نویسنده = مهدی برجسته
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر ساختار چارچوب های فلز-آلی (MOF) و روش های سنتز آن ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 82-92

مهدی برجسته؛ منوچهر وثوقی؛ کامران پوشنگ باقری