کلیدواژه‌ها = تصفیه فیزیکی و شیمیایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چالش‌های زیست‌محیطی صنایع پتروشیمی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-19

سید حمید احمدی؛ امیرعباس ذکریا؛ محمد حسن امینی